Meditácia na 23.11.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Pondelok 34. týždňa v Cezročnom období
SVATOSŤ

Ako naša Cirkev pristupuje k svätosti? Kto môže byť vyhlásený za svätého? Koho zo svätých si uctím? Spomeniem si na život svätca, ktorého meno nosím od krstu alebo birmovky? Sú deti kanonizované? Kto je oslávený v nebi a nie je v zozname vyhlásených Cirkvou za svätých? Máme žiť na zemi sväto. Svätec zmýšľa o sebe, že je hriešnik. Musí tu na zemi robiť zázraky?

YT | GTV