Meditácia na 24.11.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok 34. týždňa v Cezročnom období
JEŽIŠ NIELEN UKAZUJE CESTU

Pozemský život končí, aby začal nový, večný, bez konca, bez ďalších lúčení, bolestí... Je správne, že keď máme medziľudské ťažkosti, že sa vieme zmieriť, aby nad naším hnevom nezapadalo slnko. Je správne byť pripravený na stretnutie s Bohom, ako seba vystaviť zatrateniu a pozostalým spôsobiť mnohé ťažkosti. Je správne žiť v priateľstve s Bohom, ľuďmi, čistote duše, radostnom prežívaní na zemi ako v predsieni neba a očakávať odmenu spravodlivých od Boha.

YT | GTV