Meditácia na 25.11.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda 34. týždňa v Cezročnom období
NEZABÚDAJME

Jeho kráľovstvo má iný charakter a realizuje sa na inej úrovni, ako je diktatúra. Jeho si musia vyvoliť ľudia. Človek túži po Ježišovom kráľovstve, chce sa do neho dostať, mať v ňom účasť; a keď dosiahne po čom túži, je plný vďaky Bohu za túto milosť. Mať účasť v Kristovom kráľovstve znamená mať účasť na plnosti milostí, ktoré si človek zaslúžil za svoj život. Kristus je centrom celého života.

YT | GTV