Meditácia na 09.01.2016

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Sobota po Zjavení Pána | Mk 6,45-52
VIDELI HO KRÁČAŤ PO MORI

YT | GTV