Meditácia na 28.01.2016

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok 3. týždňa v Cezročnom období | Mk 4,21-25
BYŤ OTVORENÝ VOČI SVETU

YT | GTV