Meditácia na 02.02.2016

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok 4. týždňa v Cezročnom období | Mk 5,21-43
DOTKNÚŤ SA KRISTA

YT | GTV