Meditácia na 03.02.2016

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda 4. týždňa v Cezročnom období | Mk 6,1-6
PRISVOJIŤ SI KRISTA

YT | GTV