Meditácia na 06.02.2016

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Sobota 4. týždňa v Cezročnom období | Mk 6,30-34
POTREBA UTIAHNUŤ SA DO ÚSTRANIA

YT | GTV