Meditácia na 09.02.2016

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok 5. týždňa v Cezročnom období | Mk 7,1-13 
DOBRÉ A ZLÉ TRADÍCIE

YT | GTV