Meditácia na 01.03.2016

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok po 3. pôstnej nedeli | Mt 18,21-35
ČAS ODPUSTENIA


YT | GTV