Meditácia na 08.03.2016

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok po 4. pôstnej nedeli | Jn 5,1-3.5-16
NEMÁM ČLOVEKA

(PIUS XII., Discorsi e Radiomessaggi, 11 mart. 1942: 3, 385-390) Žena, slnko rodiny: " V rodine žiari akési vlastné slnko. Je ním žena (...). Je slnkom svojou veľkodušnosťou a schopnosťou obetovať sa, stálou radosťou, pozornou a milou starostlivosťou o všetko, čo môže urobiť radosť mužovi a deťom. Ona sála okolo seba svetlo a srdečné teplo. (...) ona je od prírody obdarená materským citom a akousi zvláštnou múdrosťou a rozumnosťou srdca. (...) Žena je slnko rodiny svojím jasným pohľadom a milým slovom. Jej oči a hlas príjemne vnikajú do duše, zjemňujú ju, zmocňujú sa jej, dvíhajú ju, utišujú v nej búrky vášní a muža vyzývajú k radosti z dobra (...) Žena je slnko rodiny zvláštnou prirodzenou a šľachetnou úprimnosťou, vážnou jednoduchosťou a ušľachtilou kresťanskou dôstojnosťou; ďalej vnútornou sústredenosťou, duševnou vyrovnanosťou a príjemným vystupovaním, vkusným oblečením a prizdobením i skromným a príťažlivým správaním. Jemný a vnímavým duch, pôvabné črty tváre, mlčanie a úsmev bez zlomyseľnosti, pohyby hlavy prezrádzajúce dobrotu, to všetko jej získava krásu ušľachtilého a pritom jednoduchého kvetu, ktorý otvára lupene na prijímanie a vyžarovanie slnečných farieb. Kiež by ste si uvedomili, aké vznešené city lásky a vďačnosti vzbudzuje a vštepuje obraz takejto ženy a matky v srdciach...viac sa dočítate tu: "ŽENA - BOŽIA DCÉRA".

evanjelizacia.jpg

YT | GTV