Meditácia na 16.03.2016

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda po 5. pôstnej nedeli | Jn 8,31-42
BYŤ SLOBODNÝ

separator.png

Dávame do pozornosti duchovné cvičenie:  Z M Y S E L   N Á Š H O   Ž I V O T A

YT | GTV