Meditácia na 11.05.2016

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda po 7. veľkonočnej nedeli | Jn 17,11b-19
JA SOM ICH POSLAL DO SVETA


YT | GTV