Meditácia na 17.05.2016

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok 7. týždňa v Cezročnom období | Mk 9,30-37
NECH JE POSLEDNÝ

YT | GTV