Meditácia na 21.05.2016

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Sobota 7. týždňa v Cezročnom období | Mk 10,13-16
AKO PRIJÍMAŤ BOŽIE KRˇAĽOVSTVO


YT | GTV | DETI