Meditácia na 09.06.2016

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok 10. týždňa v Cezročnom období | Mt 5,20-26 
SPRAVODLIVOSŤ HODNÁ NEBESKÉHO KRÁĽOVSTVA


YT | GTV | Nebeské kráľovstvo