Meditácia na 10.06.2016

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Piatok 10. týždňa v Cezročnom období | Mt 5,27-32
ŠIESTE PRIKÁZANIE NAĎALEJ PLATNÉ


YT | GTV