Meditácia na 14.06.2016

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok 11. týždňa v Cezročnom období | Mt 5,43-48
BYŤ SYNMI OTCA, KTORÝ JE V NEBI


YT | GTV