Meditácia na 06.07.2016

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda 14. týždňa v Cezročnom období | Mt 10,1-7
PRIBLÍŽILO SA KRÁĽOVSTVO


YT | GTV