Meditácia na 13.07.2016

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda 15. týždňa v Cezročnom období | Mt 11,25-27
ZJAVIL SI ICH MALIČKÝM


YT | GTV