Meditácia na 14.07.2016

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok 15. týždňa v Cezročnom období | Mt 11,28-30
MOJE BREMENO JE ĽAHKÉ


YT | GTV