Meditácia na 16.07.2016

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Sobota 15. týždňa v Cezročnom období | Mt 12,14-21
NALOMENÚ TRSŤ NEDOLOMÍ


YT | GTV