Meditácia na 21.07.2016

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok 16. týždňa v Cezročnom období | Mt 13,10-17
POZNAŤ TAJOMSTVÁ NEBESKÉHO KRÁĽOVSTVA


YT | GTV