Meditácia na 27.07.2016

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda 17. týždňa v Cezročnom období | Mt 13,44-46
NÁJSŤ POKLAD KRÁĽOVSTVA


YT | GTV