Meditácia na 03.08.2016

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda 18. týždňa v Cezročnom období | Mt 15,21-28
TRPEZLIVÁ MODLITBA

YT | GTV | juli_kubi.gifMODLITBA