Meditácia na 18.08.2016

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok 20. týždňa v Cezročnom období | Mt 22,1-14
KRÁĽOVSTVO SA PODOBÁ HOSTINE

evanjelizacia.jpg

YT | GTV