Meditácia na 28.08.2016

Meditácia Ľubomíra Stančeka

evanjelizacia.eu.png

22. nedeľa v Cezročnom období | Lk 14, 1. 7-14
PÝCHA A POKORA

 

evanjelizacia.eu.png

juli_kubi.gifLitánie POKORY 

evanjelizacia.eu.png

Bože, nebeský Otče, daj aby som sa stal tvojim pokorným synom/dcérou - Pane, vyslyš ma.
Ježiš, tichý a pokorný srdcom, pretvor moje srdce podľa tvojho srdca - Kriste, vyslyš ma.
Bože, Duchu Svätý, milovník pokorných duší, urob ma zo srdca poníženým - Pane, vyslyš ma.

Modlime sa o nasledovné milosti:
Od túžby, aby si ma vážili - osloboď ma, Pane.
Od túžby, aby ma vyvyšovali - osloboď ma, Pane.
Od túžby, aby ma milovali - osloboď ma, Pane.
Od túžby, aby ma vyhľadávali - osloboď ma, Pane.
Od túžby, aby si ma ctili - osloboď ma, Pane.
Od túžby, aby ma chválili - osloboď ma, Pane.
Od túžby, aby ma uprednostňovali pred inými - osloboď ma, Pane.
Od túžby, aby ma všetci prijímali - osloboď ma, Pane.
Od túžby, aby ma prosili o radu - osloboď ma, Pane.
Od túžby, aby ma uznávali - osloboď ma, Pane.
Od túžby, aby so mnou šetrne zaobchádzali - osloboď ma, Pane.
Od strachu, že ma pokoria - osloboď ma, Pane.
Od strachu, že mnou budú opovrhovať - osloboď ma, Pane.
Od strachu, že ma odstrčia - osloboď ma, Pane.
Od strachu, že ma budú ohovárať - osloboď ma, Pane.
Od strachu, že upadnem do zabudnutia - osloboď ma, Pane.
Od strachu z neúspechu - osloboď ma, Pane.
Od strachu, že budem ponížený - osloboď ma, Pane.
Od strachu, že nebudem prijatý - osloboď ma, Pane.
Od strachu, že ma zosmiešnia - osloboď ma, Pane.
Od strachu, že so mnou budú nespravodlivo zaobchádzať - osloboď ma, Pane.
Od strachu, že ma urazia - osloboď ma, Pane.
Od strachu, že ma budú podozrievať - osloboď ma, Pane.

Modlime sa o milosť, aby sme zo srdca súhlasili s nasledovným:
Keď iní majú viac úspechu ako ja, - daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš.
Keď sú iní viac prijímaní ako ja, - daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš.
Keď sú iní uprednostňovaní predo mnou, - daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš.
Keď si iných viac vážia ako mňa, - daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš.
Keď iní v očiach blížnych viac rastú, ja však v ich očiach klesám, - daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš.
Keď iných chvália, na mňa však zabúdajú,- daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš.

Prosme nakoniec o silu, aby sme sa vždy zo srdca podriadili všetkým nariadeniam poslušnosti a všetkému, čo na nás Božia prozreteľnosť zošle.
Pane, nebeský Otče, ty vypočúvaš malých a chudobných a miluješ pokorných, daruj mi milosť, aby som sa stal malým vo svojich vlastných očiach, aby som ti tak o to lepšie slúžil a o to viac sa ti páčil. Amen.
Viac sa dozviete tu: P O K O R A 

YT | GTV