Meditácia na 24.09.2016

Meditácia Ľubomíra Stančeka

a-colorb.gif

Sobota 25. týždňa v Cezročnom období | Lk 9,43b-45
VYDANÝ DO RÚK ĽUDÍ


YT | GTV