Meditácia na 07.12.2016

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda po 2. adventnej nedeli | Mt 11,28-30
BYŤ TICHÝ A POKORNÝ


YT | GTV | POKORA