Meditácia na 10.12.2016

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Sobota po 2. adventnej nedeli | Mt 17, 10-13
ELIÁŠ A JÁN KRSTITEĽ


YT | GTV