Meditácia na 10.01.2017

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok 1. týždňa v Cezročnom období | Mk 1, 21-28
UČÍ APOŠTOLOV, MÁ DIVOTVORNÚ MOC


YT | GTV