Meditácia na 05.02.2017

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

5. nedeľa v Cezročnom období | Mt 5, 13-16
ŠTVRTÝ PRÍKAZ DESATORA - CTI SVOJHO OTCA I SVOJU MATKU


YT | GTV