Meditácia na 08.02.2017

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda 5. týždňa v Cezročnom období | Mk 7, 14-23
JEŽIŠ NÁS UČÍ ROZLIŠOVAŤ


YT | GTV