Meditácia na 09.02.2017

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok 5. týždňa v Cezročnom období | Mk 7, 24-30
KTO SÚ TO MATRIKOVÍ KATOLÍCI ALEBO POKRSTENÍ POHANIA?


YT | GTV