Meditácia na 15.02.2017

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda 6. týždňa v Cezročnom období | Mk 8, 22-26
NEBUĎME SLEPCAMI


YT | GTV