Meditácia na 21.02.2017

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok 7. týždňa v Cezročnom období | Mk 9, 30-37
DAŤ PREDNOSŤ INÝM


YT | GTV