Meditácia na 26.02.2017

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

7. nedeľa v Cezročnom období | Mt 6, 24-34
SIEDMY PRÍKAZ DESATORA - NEPOKRADNEŠ


YT | GTV | HRIECH