Meditácia na 03.03.2017

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Piatok po popolcovej strede | Mt 9, 14-15
POST NIE JE ČAS SMÚTKU


YT | GTV