Meditácia na 09.03.2017

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok po 1. pôstnej nedeli | Mt 7, 7-12
KTO PROSÍ, DOSTANE


YT | GTV | MODLITBA