Meditácia na 25.05.2017

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok po 6. veľkonočnej nedeli | Mt 28, 16-20
NANEBOVSTÚPENIE PÁNA


YT | GTV