Meditácia na 14.06.2017

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda 10. týždňa v Cezročnom období | Mt 5, 17-19
SVEDOMIE

  

YT | GTV