Meditácia na 22.06.2017

Štvrtok 11. týždňa v Cezročnom období | Mt 6, 7-15 - NAPREDOVAŤ MODLITBOU

  

 YT | GTV