Meditácia na 30.06.2017

Piatok 12. týždňa v Cezročnom období | Mt 8, 1-4

VYSTREL RUKU A DOTKOL SA HO

separator.png

Keď Ježiš zostúpil z vrchu, išli za ním veľké zástupy. Tu prišiel k nemu istý malomocný, poklonil sa mu a vravel: „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť.“ On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: „Chcem, buď čistý!“ A hneď bol očistený od malomocenstva. Potom mu Ježiš povedal: „Daj si pozor a nikomu o tom nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines obetný dar, ako predpísal Mojžiš im na svedectvo.“

 

YT | GTV | vypočujte si audio - knihu ČNOSTI