Meditácia na 02.07.2017

13. nedeľa v Cezročnom období | Mt 10, 37-42

PÝTAŤ SA, HĽADAŤ, PLNIŤ SVOJE POSLANIE...

separator.png

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.“ smiley-nunapplause-39x31.gif

 

YT | GTV 
Milí priatelia, viac k dnešnej téme evanjelia sa môžete dozvedieť kliknutím na tento odkaz: POVOLANIE. Prajeme vám požehnanú nedeľu pozehnanie.gif.