Meditácia na 19.07.2017

Streda 15. týždňa v Cezročnom období | Mt 11, 25-27

TICHÝ A POKORNÝ SRDCOM

separator.png

Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.“

 

YT | GTV | POKORA