Meditácia na 20.07.2017

Štvrtok 15. týždňa v Cezročnom období | Mt 11, 28-30

ŽIŤ PRÍKLADNÝM ŽIVOTOM

separator.png

Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“

 
 

 YT | GTV