Meditácia na 10.08.2017

Štvrtok 18. týždňa v Cezročnom období | Jn 12, 24-26

KTO JE PRE MŇA JEŽIŠ KRISTUS

separator.png

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec.“

separator.png

viac o dnešnej téme z evanjelia sa dozviete tu: P O V O L A N I E

meditacie__evanjelilzacia.jpg

YT | GTV