Meditácia na 25.08.2017

Piatok 20. týždňa v Cezročnom období | Mt 22, 34-40

NAJVAČŠIE PRIKÁZANIE

separator.png

Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“
                                                                                                                                                                                                                ...viac k téme dnešného evanjelia sa dozviete tu: L Á S K Aevanjelizacia_srdce.gif

  

YT | GTV