Meditácia na 21.09.2017

Štvrtok 24. týždňa v Cezročnom období | Mt 9, 9-13

VSTAL A ŠIEL ZA NÍM

separator.png

Ježiš videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním. Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: „Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“ On to začul a povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená: ‚Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.‘ Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. ...viac k téme dnešného evanjelia sa dozviete tu: P O V O L A N I E

 

vysledok.jpg

YT | GTV