Meditácia na 22.09.2017

iatok 24. týždňa v Cezročnom období | Lk 8,1-3

ŽENY V OKOLÍ JEŽIŠA

separator.png

Ježiš chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a s ním Dvanásti a niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb: Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem zlých duchov, Jana, žena Herodesovho správcu Chúzu, Zuzana a mnohé iné, ktoré im vypomáhali zo svojich prostriedkov


YT | GTV | ŽENA - BOŽIA DCÉRA